Aktivnosti u 2004.

Aktivnosti u 2004.

09.05. Udruga je sudjelovala u obilježavanju 59. obljetnice oslobođenja logora Mathausen

16.05. predstavniciUdruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske nazočili su komemoraciji Bleiburškim žrtvama i žrtvama Križnog puta.

29. 05. na poziv Zveze veteranov vojne za Slovenijo, a u sklopu međusobne suradnje, delegacija UDVDR RH i Gradonačelnik grada Vinkovaca nazočili su svečanom obilježavanju prijema Slovenije u Europsku uniju, koja je službeno bila primljena u Uniju 30. svibnja 2004. godine.
19.-23.05. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske je na poziv Svjetske veteranske federacije prisustvovala 12. sastanku Stalnog komiteta za afrička pitanja koji se održao u Rabatu /Maroko/. Hrvatsku delegaciju je predvodio član Izvršnog odbora Svjetske veteranske federacije general pukovnik Đuro Dečak.

04.08. izdana je knjiga «Prokletstvo Tromeđa» autora Ivice Nekića, a koja se odnosi na ličko ratište.

16.-20.09. u sklopu međunarodne suradnje predstavnici Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata prisustvovali su obilježavanju 61. godišnjice pobune Hrvata u Villefranche de Rouergue.

19. – 24. 10. u hotelu «Dubrovnik» u Zagrebu održana je 19. sjednica Stalnog komiteta za Europska pitanja Svjetske veteranske federacije. Glavne teme 19. sjednice Stalnog komiteta za Europska pitanja Svjetske veteranske federacije bile su i Međunarodna suradnja za zdravlje i socijalne naknade veterana, Veterani plavih beretki, pogled na slijedećih 10 godina, budućnost Europe i europske perspektive, Žene u ratu – žene veterani, te veteransko zakonodavstvo. Svjetska veteranska federacija odala je veliko priznanje Republici Hrvatskoj u dijelu koji se odnosi na veteransko zakonodavstvo, a poglavito u dijelu gdje Republika Hrvatska Nacrtom prijedloga Zakona o pravima hrvatskih veterana iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jamči najnižu starosnu mirovinu u iznosu od 45% od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.
Tim činom Republika Hrvatska svrstala se je među zemlje koje se posebno brinu o svojim ratnim veteranima i jedina je zemlja u svijetu koja je takav članak zakona uvrstila u svoje zakonodavstvo.

U vremenu od siječnja – rujna Udruga je u svim županijama organizirala izlučna športska natjecanja za republičko športsko natjecanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

08. – 09.10. u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, a pod visokim pokroviteljstvom Potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i Ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gđe Jadranke Kosor održano je u Puli 9. Svehrvatsko športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske «Pula – Rovinj 2004.».

U vremenu od siječnja do prosinca prema protokolu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te u suradnji s tijelima lokalne uprave i samouprave Udruga je sudjelovala u obilježavanju svih važnijih datuma i značajnih obljetnica.

U vremenu od siječnja do prosinca Udruga je izdavala zajedničko glasilo udruga iz Domovinskog rata pod nazivom «Hrvatski branitelj».

Back to top button