Aktivnosti u 2007.

  • Aktivnosti u 2007.

    11.-14. 03. na poziv Svjetske veteranske federacije predstavnica iz Hrvatske je prisustvovala sastanku Radne skupine žena u Parizu. Tema sastanka…

    Read More »
Back to top button