Pojmovnik

DOMOVINSKI RAT je rat protiv unutarnjeg i vanjskog srpskog i crnogorskog agresora, te Jugoslovenske armije, za slobodu, samostalnost i neovisnost Republike Hrvatske kao nacionalne države i domovine Hrvata i svih njezinih građana. Službeno je Domovinski rat trajao od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. godine.

HRVATSKI BRANITELJ iz Domovinskog rata je osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a) te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).

HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je organizam oštećen najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je zadobio u obrani suvereniteta Repub­like Hrvatske, odnosno kao zatočenik u zatvoru ili neprijateljskom logoru u Domovinskom ratu. Smatra se da je oštećenje organizma zatočenika u neprijateljskom logoru na toj osnovi najmanje 20% trajno.

ČLANOVI OBITELJI HRVATSKOG BRANITELJA smatraju se : bračni sudružnik, djeca rođena u brakuili izvan braka, posvojena i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, mačeha i posvojitelji.

DRAGOVOLJAC  iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 100 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992.
Dragovoljac iz Domovinskog rata je i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je sudjelovao u obrani njezina suvereniteta najmanje 30 dana u razdoblju od 5. kolovoza 1990. do 15. siječnja 1992. ukoliko:
– nije imao obvezu sudjelovanja u pričuvnom sastavu ili
– nije regulirao obvezu služenja vojnog roka.

RATNI VETERAN je od starog Rima do modernog doba u svim državama i međunarodnim organizacijama prihvačeni naziv za razvojačenog sudionika rata s odlikama iskusnog i vještog ratnika bez obzira na životno doba. Veterani Domovinskog rata su svi njegovi sudionici koji su na bilo koji način sudjelovali u ratnim operacijama, od prvih redarstvenika i pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, ZNG-a, preko dragovoljaca, pripadnika pričuvnih i profesionalnih gardijskih postrojbi i mobiliziranih pripadnika Hrvatske vojske.

 

 

Back to top button