Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2023.

Financijski izvještaj za 2023.

Izvjesce o radu UDVDR RH lipanj 2022- rujan 2023.pdf

Izvješće o radu za 2022.

Financijski izvještaj 2022.

Financijsko izvješće za 2021.

IZVJEŠĆE O RADU UDVDR RH rujan 2019. – prosinac 2021. godine

Izvještaj o bilanci i prihodima i rashodima UDVDR RH za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu 2019. i financijski izvještaj

Izvješće o radu UDVDR RH između dva Sabora
studeni 2018. – kolovoz 2019. godine

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2018.

Izvješće o radu UDVDR RH za 2018.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2017.

Izvješće o radu UDVDR RH za 2017.

Izvješće o radu UDVDR RH za 2016.

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu za 2016.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu i financijskog izvjestaja

Back to top button