Aktivnosti od 1992. - 1999.

Aktivnosti od 1992. – 1999. godine

1992. godina
14. veljače Osnovana je, a 25. ožujka 1992. godine registirana prva Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata «Bilogora ’91.» u Grubišnom polju.
Na poticaj Udruge veterana Domovinskog rata Grada Zagreba 31. 07. 1993. godine održan je Osnivački Sabor Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske na kojem su sudjelovali predsjednici udruga i predstavnici poticajnih odbora za osnivanje ustrojstvenih oblika iz: Zadra, Rijeke, Valpova, Duge Rese, Dubrovnika, Gospića, Bjelovara, Daruvara, Križevaca, Splita, Trogira, Kutine, Šibenika, Karlovca, Križa, Metkovića, Visa, Orahovice, Ivanić Grada, Grubišnog polja, Siska, Čazme i Zagreba pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana na kojem je za predsjednika Udruge izabran general Martin Špegelj.

1993. godina
1993. godine Udruga je izradila i usvojila Deklaraciju o veteranima u Domovinskom ratu (“Ciljevi Države – ciljevi veterana”).

1994. godina
1994. godine Udruga je usvojila Rezoluciju o pravima hrvatskih branitelja veterana Domovinskog rata (“Hrvatskim braniteljima prava kao i u svijetu”).

1995. godina 
11.02. održan Prvi Izborni Sabor Udruge u Bjelovaru na kojem je za predsjednika izabran general pukovnik Đuro Dečak, te su utvrđeni programi za rad Udruge na projektima:
– od temeljne Udruge do Ministarstva
– pomoć pri zapošljavanju razvojačenih-nezaposlenih branitelja.

18.11. osnovan je prvi Centar za hrvatske branitelje i njihove obitelji, a do 01. lipnja 2000. godine (Odlukom Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Centri Udruge izuzeti su iz ustroja Udruge) u Republici Hrvatskoj bilo je ustrojeno 9 Centara.

Udruga je sudjelovala u zajedničkoj državnoj delegaciji na 54. zasjedanju Vijeća Svjetske veteranske federacije u Maroku sa zadaćom upoznavanja SVF o ratnim zbivanjima u Hrvatskoj i održani su sastanci sa veteranskim udrugama SAD, Slovenije i BiH.

1996. godina 
11.05. održan je prvi Izvještajni Sabor Udruge u Plitvicama na kojem je usvojena II Rezolucija (“Svim braniteljima jednaka, a stradalnicima i dodatna prava”).

05.08. održano je Prvo svehrvatsko športsko natjecanje veterana Domovinskog rata u Čakovcu.
26.10. u dvorani Vatroslav Lisinski održan je skup veterana Domovinskog rata u prisutnosti visokih dužnosnika zakonodavne i izvršne vlasti RH, pod motom:“Naše probleme želimo riješiti uz pomoć Države – kroz 15 temeljnih zahtjeva”. Predsjedniku Udruge sudionici skupa predali su Peticiju potpisanu s preko 90.000 potpisa veterana , kojom se zahtjeva uvrštavanje zahtjeva iz peticije u Zakon o pravima hrvatskih branitelja.
25.-30.05. izvršno je postavljanje hrvatske državne zastave na jarbol (između 90 državnih zastava) na objekte Zaklade “Zvona mira” u Roveretu (Italija), te je sudjelovala kao promatrač na sastancima SVF Cipru, Budimpešti i Moskvi.

1997. godina
22. i 23.03. obilježena je peta obljetnica Dana udruge u Grubišnom polju sa svečanom sjednicom Središnjeg odbora, raščlambom operacije “Bilogora 91. – Otkos 10”.

05.10.održano je II Svehrvatsko športsko natjecanje u Ivanić Gradu.

12.09. te godine organizirana je Prva konvencija veterana na kojoj je raspravljana problematika definicije statusa branitelja, diskriminatornih odluka u čl. 14. Zakona o braniteljima glede više kategorije invalida Domovinskog rata, rješavanje problema zapošljavanja, pravne nesigurnosti braniteljske populacije, privatizacije javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Države.

11.11. Na 22. Redovnoj skupštini SVF od 09.-15.11.1997. godine u Seulu (Južna Koreja) Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata primljena u punopravno članstvo Svjetske veteranske federacije, dok je general pukovnik Đuro Dečak izabran za člana Vijeća Svjetske veteranske federacije.

08.12. u organizaciji Udruge, ministar Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata organizirao je Okrugli stol na temu: «Važnost obrazovanja branitelja za svekoliki osobni i gospodarski razvitak».

1998. godina 
10.01.održan je II Izvještajni Sabor Udruge u Puli, usvojen je novi Statut Udruge, koji je usaglašen sa Zakonom o Udrugama, čijim je odredbama Udruga postala jedna pravna osoba. Proces usklađivanja dokumenata podružnica i ogranaka sa novim Statutom izvršen je tjekom 1998. godine.

Od 26.-30.04. u Dubrovniku je održana Prva međunarodna konferencija o psihosocijalnim posljedicama rata Svjetske veteranske federacije, kojoj je nazočilo preko 120 sudionika iz 22 država, članica Svjetske veteranske federacije.

Od 17.-20.06. održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja IV Hrvatska ljetna Andragoška akademija na temu: “Obrazovanje i zapošljavanje razvojačenih branitelja – ključ gospodarskog razvitka Republike hrvatske za 21. stoljeće” u Dugoj Uvali.

26.-27.09. održano III Svehrvatsko športsko natjecanje veterana Domovinskog rata u Valpovu.
Održan je Konjički maraton “Tradicija prošlosti – potreba budućnosti”.

26.10. delegacija Sabora Republike Hrvatske, u sastavu: saborski zastupnik, predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi, predstavnik Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i dopredsjednik Udruge, izvršili su svečani čin zamjene Hrvatske državne zastave i položili vijenac za sve pale Hrvate, za mir u Europi na objektima Zaklade «Zvona mira» u Roveretu u Italiji.

Od 17. do 24.11. u Washingtonu je održana 14. Godišnja skupština Međunarodne udruge za izučavanje posttraumatskog stresa s ciljem utvrđivanja metodologije za brzo prepoznavanje i djelotvorno otklanjanje posljedica stresa.

Od 04.11. do 21.12. Veteransko učilište organiziralo je prvi tečaj za instruktore vožnje «B» kategorije.

1999. godina
Od 29.01. do 01.03. na razini podružnica održavane su tribine o problematici ostvarenja odredaba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Od 10. do 14.03. u Rabatu (Maroko) održana je 10. sjednica Stalnog komiteta Svjetske veteranske federacije za Afriku.

21.03. u Vojarni Muzil u Puli organiziran je II. tečaj za razvojačene hrvatske branitelja iz Domoviskog rata, za instruktora vožnje «B» kategorije.

23.03. u organizaciji Udruge, održan je Koordinacijski sastanak glede poboljšanja i djelatne potpore izobrazbe i zapošljavanja razvojačenih, a nezaposlenih hrvatskih branitelja kojemu su nazočili predstavnici MUP-a, Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva rada i socijalne skrbe, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva prosvjete i športa, Hrvatske zajednice pučkih i otvorenih učilišta, te Strukovnog udružena istražnih i zaštitnih djelatnosti. Tijekom sastanka iskristalizirao se je i dobio potporu stav Udruge da se kroz vremenski skraćene, a visokoorganizirane programe izobrazbe u području zaštitarske djelatnosti do kraja obući što je moguće više razvojačenih, a nezaposlenih hrvatskih branitelja.

27. 03. u Zagrebu održan je II. Izborni sabor Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata. Na Saboru je za predsjednika Udruge opetovano izabran general pukovnik Đuro Dečak.

21.04. Udruga je bila domaćinom delegacije veterana Rumunjske, prilikom kojega posjeta su izvršena međusobna informiranja o dosadašnjim aktivnostima na planu rješavanja problematike veteranske populacije i naznačene mogućnosti zajedničke suradnje u radu Svjetske veteranske federacije.

24.04.Udruga je održala pripremni sastanak s Udrugom dragovoljaca i veterana HVO Herceg Bosne za organizaciju skupa Svjetske veteranske federacije, na temu: «Mir u Bosni i Hercegovini».

28.04. sjedište Udruge posjetio je Glavni tajnik Svjetske veteranske federacije, dr. Marek Hagmajer, s ciljem upoznavanja ustroja i programa naše Udruge, te o utvrđivanju mjesta i vremena održavanja 17. redovne sjednice Glavnog odbora SVF.

Od 14.-16.05. Udrugu je posjetila delegacija Zaklade «Zvona mira» iz Rovereta (Italija), s ciljem utvrđivanja elemenata međusobne suradnje i suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

15.05. potpisan je Ugovor između Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Udruge o sudjelovanju CHB-a Udruge u Nacionalnom programu PSP-a.

22. i 23.05. u organizaciji Ogranka Makarsko primorje organizirana je likovna kolonija «Biston» u Baškom polju.

Od 31.05. do 31.12. izrađeno je 7 «Veteranskih podlistaka» koji su distribuirani putem «Jutarnjega lista».

01.07.1999. godine organizirano je prvo športsko ribolovno natjecanje invalida i veterana Domovinskog rata na jezeru «Siromaja I i II» u Strugi Nartskoj kod Dugog Sela.

05.08.1999. godine povodom Dana državne zahvalnosti organiziran je III. konjički maraton «Tradicija prošlosti, potreba budućnosti».

10.09. svečano otvorenje Referalnog centra za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u Galovićevoj 12.

25. i 26. 09. u Rijeci je održano IV. Svehrvatsko športsko natjecanje veterana Domovinskog rata i II. Međunarodno natjecanje ratnih veterana.

06. 10. promovirana je monografija «Zadar u Domovinskom ratu 90.-91.» u Zadru.

15.10. te godine započela je izobrazba instruktora vožnje «B» kategorije koji su po završetku obuke dobili licencu za obavljanje instruktora vožnje.

29.10. svečano su otvorene prostorije Centra za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji u Vukovaru.

06. 11. Podružnica Sisačko-moslavačke županije s ograncima u Glini i Dvor na Uni, organizirala je skup upozorenja na temu: «Upoznavanje svjetske javnosti o istini naših nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata».

Back to top button