Novosti

PRISTUPAČNOST DIGITALNIH SADRŽAJA, IZGRADNJA I KORIŠTENJE E-USLUGA U VARAŽDINU

U Varaždinu dana 11. prosinca 2023. godine održana je edukacija pod nazivom „Pristupačnost digitalnih sadržaja, izgradnja i korištenje e-usluga“ za članove Udruge, članove njihovih obitelji, ali i za svu
zainteresiranu javnost s područja Varaždinske županije, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije. Edukacija je provedena u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva.

Related Articles

Back to top button