Novosti

PRISTUPAČNOST DIGITALNIH SADRŽAJA, IZGRADNJA I KORIŠTENJE E-USLUGA U SPLITU

Dana 08. prosinca 2023. godine u Splitu, Gundulićeva 3 održana je edukacija za članove Udruge, članove njihovih obitelji, ali i za svu zainteresiranu javnost s područja Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije pod nazivom „Pristupačnost
digitalnih sadržaja, izgradnja i korištenje e-usluga“. Edukacija je provedena u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske a u suradnji sa Središnjim državnim
uredom za razvoj digitalnog društva. Edukacije će biti još provedene u Varaždinu 11. prosinca 2023. za
branitelje i članove njihovih obitelji s područja Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije te u Rakitju 15. prosinca 2023. za Grad Zagreb, Zagrebačku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju.

Related Articles

Back to top button